Biblioteket som sosial arena

Berg kommune har bosatt og bosetter mange nye landsmenn. I tillegg er det mange fremmedspråklige som jobber i fiskeindustrien. For tiden er det over 20 ulike språk representert i kommunen!
Biblioteket har gjennom sin satsing på å være en sosial arena blitt en møteplass for bygdas folk og de nye som kommer. Nesten hver onsdag i skoleåret myldrer det med folk på biblioteket.
Biblioteket som sosial arena er et samarbeid mellom Berg folkebibliotek og Havørn UIL. Tiltaket støttes av Tjeneste for integrering i Berg kommune.
Andre aktører som er involvert er Kulturskolen i Berg kommune, kommunehelsetjeneten i Berg, Senja Næringshage og Verdensdagen for psykisk helse.

Mer informasjon om arrangementer finner du i arrangementkalenderen.

Oversikt over tidligere års arrangementer finner du her.

Translate »