Om biblioteket

Berg folkebibliotek er et kombinasjonsbibliotek og har lokaler på Berg skole i Senjahopen. Biblioteket har en tydelig barne- og ungdomsprofil, med et begrenset, men aktuelt tilbud av bøker for voksne.

Biblioteket har fokus på at biblioteket skal være en sosial arena.

Lenvik bibliotek er bibliotekfaglig vertskommune for Berg og Tranøy kommuner som kjøper bibliotekkompetanse hos Lenvik. Dette vertskommunesamarbeidet er regulert i en egen bibliotekplan.

Mer informasjon finner man i en egen folder som er laget om biblioteket.

  • Kart over medieplassering
Translate »