Klassebesøk

Biblioteket tar gjerne imot skoleklasser som ønsker å komme på besøk. Skoleklasser kan «ordne seg selv» eller biblioteket kan ha tilpassede opplegg for klassen.
I opplæringsplanen som er laget for bruk av biblioteket er det mange ulike opplegg som kan brukes av klassen, alene eller i fellesskap med bibliotekaren.

Ta kontakt med biblioteket for avtale.

Translate »